Používání cookies

  • Zaznamenávají se pouze anonymní informace.
  • Cookies nezaznamenávají osobní údaje.
  • Ukládání cookies umíte zakázat v prohlížeči.
Používání cookies

CO JSOU TO COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ?

  • Tato webová stránka automaticky ukládá do zařízení, která na ni přistupují, tzv. cookies.
  • Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují anonymní informace o návštěvě webové stránky. Slouží zejména ke zjednodušení používání webové stránky v budoucnu (např. Zůstanete přihlášení, stránka si zapamatuje nastavení, jaké jste si zvolili a podobně).
  • Soubory cookies jsou však využívány i analytickými nástroji, jako například Google Analytics či Facebook Business Manager.
  • Stejně je využívají reklamní platformy (například Google Ads, nebo reklamní platformy různých sociálních sítí) pro přizpůsobení zobrazované reklamy.
  • Při ukládání cookies na Vaše zařízení však v žádném případě nedochází k ukládání jakýchkoliv osobních údajů.
  • Ukládání souborů cookies se děje automaticky a Vy, jako uživatel máte (v nastavení Vašeho prohlížeče) možnost vymazat je z Vašeho zařízení, případně zakázat jejich ukládání.